استفاده از سبک سنتی و صنایع دستی در حوزه مد و لباس

استفاده از سبک سنتی و صنایع دستی در حوزه مد و لباس

استفاده از سبک سنتی و صنایع دستی در حوزه مد و لباس، هویت ایران و ایرانی را زنده می‌کند. امروزه صنایع دستی و دنیای مد و لباس دو صنعت جدا...

ادامه مطلب