آشنایی با هنر آیینه کاری در هنرهای تزیینی   آینه‌کاری نوعی تزیین داخلی ساختمان، با چسباندن قطعه‌های کوچک آینه به شکل‌های هندسی و گل و بته‌های مختلف است.آشنایی با هنر آیینه کاری در هنرهای تزیینی در هنر آینه‌کاری ، هنرمند آینه‌کار با استفاده از شیشه و برش آن به اشکال متنوع، فضایی درخشان و زیبا […]

enemad