همه چیز از صحافی و ابزارهای آن

همه چیز از صحافی و ابزارهای آن صحافی چیست؟ صحافی یا جلد کردن کتاب، به عمل تا کردن، ترتیب، ته‌دوزی، جلدگذاری و در نهایت برش کتاب گفته می‌شود. فرم‌های چاپ شده متن کتاب، به وسیلهٔ ماشین یا دستگاه تاکن بر اساس قطع کتاب؛ تا می‌شود و سپس فرم‌ها به وسیلهٔ ماشین صحافی ترتیب می‌شوند. سپس بستگی به نوع صحافی […]