اسباب بازی هنری یا آرت توی

اسباب بازی هنری یا آرت توی سوال هنر چیست؟ از آن سوالات پرتکراریست که حتما تا کنون از خود پرسیده اید. کلمه هنر برای ما آشناست، تشخیص اثر هنری هم در برخورد اول ساده به نظر می رسد. یک تابلوی نقاشی، یک مجسمه، فیلمی سینمایی، تئاتر و موسیقی را به راحتی به عنوان هنر معرفی […]

enemad