تاثیر اپیدمی کرونا بر صنایع دستی ایران وجهان   صنایع دستی یکی از بازارهای حساس است که وابستگی شدیدی به حضور گردشگران دارد،تاثیر اپیدمی کرونا بر صنایع دستی ایران وجهان  ویروس کرونا در مدت اخیر باعث شده تا گردشگری داخلی و خارجی ایران تحت تأثیر قرار بگیرد و همچنین سفرهای نوروزی خانواده‌ها رو به کاهش […]

enemad