ایوان آیوازوفسکی کیست بیوگرافی آیوازوفسکی و هنرمند    آیوازوفسکی به دنیا آمد. در 17 ژوئیه سال 1817 ، یک کشیش کلیسای ارمنی شهر فئودوسیا ضبط کرد که “یوهانس پسر گواگور آویازین” در کنستانتین (گورگور) آیوازوفسکی و همسرش هریپسیم متولد شد. اجداد آویازوفسکی از ارمنیان گالیسی بودند که در قرن 18 از ترکمنستان به گالیسیا نقل […]