همه چیز درباره بردری دوزی

همه چیز درباره بردری دوزی بردری دوزی چیست؟ یکی از شیوه های گلدوزی بردری دوزی می باشد. بردری دوزی، شاخه ای از صفر تا ۷ می باشد که حتماً باید بوسیله قیچی یا هویه فضاهایی از طرح گلدوزی شده خالی گردد. همه چیز درباره بردری دوزی این دوخت را می توان با نخ همرنگ پارچه […]