تاثیر سبک گرانچ در مد   گرانج سبکی شناخته شده در بین نوجوانان سبک گرانج در بین دهه ی ۸۰ و ۹۰ میلادی در بین نوجوانان آمریکای شمالی دیده شد. پدر این سبک نیل یانگ بود.تاثیر سبک گرانچ در مد گرو ههایی مثل نیروانا Smashing Pumpkins و Sound Garden بر روی این مد تاثیر خود […]

enemad