تاریخچه و تکنیک‌های هنر ملیله کاری روی فلزات

تاریخچه و تکنیک‌های هنر ملیله کاری روی فلزات تعریف و تاریخچه هنر ملیله‌کاری هنر ملیله‌ کاری بخشی از هنر فاخر فلزکاری ایران به شمار می‌رود که از دیر باز در ایران رواج داشته و البته تولید آن طی سال‌های اخیر دستخوش تغییرات بسیاری شده است. این هنر ارزشمند و اصیل با پیشرفت تکنیک لحیم‌کاری و متصل شدن رشته‌های […]

enemad