تحلیل نقاشی سرگردان بر فراز مه

تحلیل نقاشی سرگردان بر فراز مه در زمان آفرینش این نقاشی تصور عده ای از مخاطبین بر این بود که این نقاشی تصویری است از شخصیت خود هنرمند تحلیل نقاشی سرگردان بر فراز مه نقاش کاسپر دیوید فردریش (۱۷۷۴-۱۸۴۰)، نقاش منظره و طبیعت آلمانی و متعلق به جنبش رومانیتک قرن ۱۹. او در خانواده‌ای ثروتمند […]

enemad