تحلیل نقاشی سرگردان بر فراز مه

تحلیل نقاشی سرگردان بر فراز مه در زمان آفرینش این نقاشی تصور عده ای از مخاطبین بر این بود که این نقاشی تصویری است از شخصیت خود هنرمند تحلیل نقاشی سرگردان بر فراز مه نقاش کاسپر دیوید فردریش (۱۷۷۴-۱۸۴۰)، نقاش منظره و طبیعت آلمانی و متعلق به جنبش رومانیتک قرن ۱۹. او در خانواده‌ای ثروتمند […]

تحلیل نقاشی مونالیزا اثر لئوناردو داوینچی

تحلیل نقاشی مونالیزا اثر لئوناردو داوینچی   داوینچی در ترسیم نقاشی چنین سفارش می کند: “تصویر را طوری بسازید که نشان دهد صاحب آن چه فکری در سر می پروراند.” آیا او در مورد مونالیزا چنین نکته ای را فراموش کرده بود، تحلیل نقاشی مونالیزا اثر لئوناردو داوینچی یا اینکه می خواست دربارة قابلیت انسان […]

enemad