نقد رنج‌های ورتر جوان

نقد رنج‌های ورتر جوان « ای روح مهربان، ای که، تو نیز سختی‌ها را همچون او حس می‌کنی، از رنج‌هایش تسلی بگیر و هر چند از سر تقدیر یا به تقصیر خویش، تاکنون دوستی یک‌رنگ نیافته‌ای، رخصت ده که این کتاب دوست تو باشد » -گوته در مقدمه کتاب رنج‌های ورتر جوان- رمان «رنج‌های ورتر جوان» را […]

enemad