آشنایی با هنر خوشنویسی

آشنایی با هنر خوشنویسی خوش نویسی چیست؟ آشنایی با هنر تکه چسبانی یا کلاژ خوشنویسی یا خطاطی به معنی زیبانویسی یا نوشتن همراه با خلق زیبایی است.فردی که این فرایند توسط او انجام می‌گیرد خوش‌نویس نام دارد.گاهی درک خوشنویسی به عنوان یک هنر مشکل است. به نظر می‌رسد برای درک و لذت بردن از تجربه […]

enemad