هنر شعر بافی

هنر شعر بافی شعر بافی چیست؟ شعربافی یکی از صنایع دستی ایران است. هنر شعر بافی یکی از هنرهای اصیل، سنتی و چشم نواز یزد، شعربافی است. بدون شک یزد شهری است که صنعت نساجی و پارچه های فاخر آن از سال های دور زبانزد بود تا جایی که مارکوپولو در سفرنامه اش می گوید: “پارچه‌های ابریشمی […]