کمال گرایی در هنر؛ توهم یا دام؟

کمال گرایی در هنر؛ توهم یا دام؟ آیا تا به حال برای شما پیش آمده که فکر کنید نقاشی که خلق کرده‌اید یا موسیقی که می‌نوازید کامل نیست؟ آیا همیشه این مشکل را داشته‌اید که از مسیر هنری خود لذت نبرید و همواره عیب‌هایتان را ببینید؟ اگر این‌طور است، پس شما دچار کمال گرایی در […]

enemad