حوله بافی کيلان دماوند

حوله بافی کيلان دماوند سابقه دستبافي در ايران به هزاره‌هاي قبل از ميلاد مي‌رسد و نخستين نشانه‌اي که از وجود پارچه منسوج در ايران موجود است، متعلق به ۴۰۰۰ سال قبل از ميلاد است،‌ که طي حفريات انجام شده در شوش به دست آمده‌ است.   در گذشته صنايع دستي؛ بدون آنکه کسي اطلاعات و […]

enemad
بستن
مقایسه