بررسی مد و فشن در دهه‌ی ۲۰۰۰ تا ۱۹۶۰ میلادی   هر دهه‌ مد و فشن مخصوص به خود را دارد، با این حال هر سال استایل هر گروه سنی و جنسیتی تغییر می‌کند. در واقع فشن نماینده‌ای از تاریخ، سیاست، فرهنگ، هنر، تکنولوژی و… است که در شکل پوشش، ظاهر می‌شود. هر چه از عمر و […]