مارسل دوشان هنرمندی که هنر تجاری

مارسل دوشان هنرمندی که هنر تجاری   مارسل دوشان در سال۱۸۸۷ در پاریس در خانواده ای هنرمند به دنیا آمد. وی تا سال ۱۹۰۵ در آکادمی جولیا درفرانسه به تحصیل نقاشی مشغول بود. کارهای اولیه او به سبک پست امپرسیونیسم بود اما بعدها به عنوان تاثیرگذارترین هنرمند مکتب دادا شناخته شد.هدف اصلی هنرمندان دادا این […]

enemad
بستن
مقایسه