سه یادداشت بر سه پرتره‌ی رامبراند

سه یادداشت بر سه پرتره‌ی رامبراند یادداشت اول عناصری که در این اثر دیده می‌شوند: رامبراند جوان در سمت چپ اثر و رو به بوم نقاشی‌اش، نگاه خیره‌ی رامبراند به مای مخاطب، میزی که پشت‌اش قرار دارد و روی آن بطری‌هایی که احتمالاً حاوی روغن بزرک یا حلالی دیگر است، تخته‌سنگی که کنار میز است […]

رامبراندپیشتاز دوره طلایی هنر هلند   رامبراندپیشتاز دوره طلایی هنر هلند که به خاطر سلف پرتره‌ها و صحنه‌هایی که از انجیل نقاشی کرده شهرت یافته، یکی از بزرگ‌ترین نقاشان تاریخ هنر اروپا و هلند به شمار می‌آید. رامبراند نقاشی قرن هفدهمی بود که آثارش بر دوره ای که به دوران طلایی هلند مشهور است، سیطره داشت. او که […]