راه‌های تشخیص پشم کشمیر با کیفیت

راه‌های تشخیص پشم کشمیر با کیفیت تاریخچه پارچه کشمیری تاریخچه این پارچه در منگولیا و کشمیر به زمانهای دور برمی گردد. شواهد این پارچه مربوط سه قرن پیش از میلاد مسیح و حتی شاید قبل تر از آن می باشد. معامله با ترکستان پشم کشمیری را به خاورمیانه رساند و از آنجا به اروپا و جاهای دیگر رفت. پشم کشمیری بویژه […]

enemad