آشنایی با هنر زره بافی

آشنایی با هنر زره بافی زره بافی چیست؟ زره بافي از در هم تنيدن مفتول هاي فلزي بر اساس الگوي تن پوش و كلاه خود بدست مي آيد و يكي از هنرهاي بسيار كهن بشري بشمار مي رود . اما متاسفانه نمي توان تاريخي دقيق براي شروع آن ذكر نمود و آنچه بر اساس روايت […]

enemad
بستن
مقایسه