همه چیز درباره پیدایش لعاب سلادن   عنوان سلادن، به ظروف سفالین با خمیر، سنگی (Stoneware) و یا چینی (Procelain) اطلاق می­شود،همه چیز درباره پیدایش لعاب سلادن که به دلیل وجود آهن در لعاب در طی عملیات پخت به طیف رنگ­ های سبز، سبز آبی و سبز خاکستری تبدیل می­شود. البته برخی مواقع بر اثر […]