آشنایی با صنایع دستی استان سمنان

آشنایی با صنایع دستی استان سمنان   سفالگری و سرامیک: سفالگری از مهمترین و قدیمی ترین دست ساخته های بشر است. آشنایی با صنایع دستی استان سمنان آثار سفالی برخلاف آثار یافته شده فلزی، چوبین و … در زیر خاک فاسد نمی شود و به خاطر این حالت استثنائی، به اطلاعات گویا درباره آن می […]

enemad