صنايع دستي كُردها

صنايع دستي كُردها صنايع دستي به عنوان بخشي از ميراث فرهنگي و نمادي از نوع زندگي فرهنگي يك جامعه، همواره مورد توجه مي باشد. به علت ويژگي زندگي سنتي در بسياري از نقاط كردستان و عدم استيلاي بخش صنعتي، هنوز صنايع دستي استان از لحاظ كيفيت و گستردگي در سطح كشور مطرح مي باشد، به […]

مجسمه سازی مدرن

مجسمه سازی مدرن مجسمه سازی هنری قدیمی است که ریشه در سنت دارد. وجود مجسمه های قدیمی از قرن ها پیش گواهی بر این مدعاست. در روم باستان و مصر قدیم مجسمه هایی کوچک و بزرگ ساخته می شد که از نظر سیاسی و مذهبی دارای ارزش بودند. در کاوش های باستان شناسی ایران نیز مجسمه […]

تازه هایی از پرده سازی تار و سه تار

تازه هایی از پرده سازی تار و سه تار صلاح پرده سالیان درازیست در موسیقی ما چه در موسیقی عملی چه نظری، مورد استفاده قرار می گیرد؛ هنوز هم پرده روی سازهای ایرانی به فرم گذشته استفاده می شود، البته این به معنای توقف روند اصلاح سازگاری و بهبود کیفیت در سازگری موسیقی ایرانی نیست. […]

enemad