همه چیز درباره سوخت نگاری

همه چیز درباره سوخت نگاری سوخت نگاری تکنیک هنری ایجاد طرح‌های تزیینی بر روی چوب یا چرم از طریق سوزاندن آن‌ها با میلۀ فلزی داغ است. همه چیز درباره سوخت نگاری به‌طور معمول برای ایجاد این نقوش از هویه استفاده شده و با استفاده از حرارت و تکنیک‌های خاص از قبیل تغییر دما و تغییر […]