سالوادور دالی نقاش سوررئالیست   اسطوره هنر اسپانیایی و سبک سوررئالیسم، سالوادور دالی، شاید بیشتر به خاطر نقاشی ساعت‌های ذوب شده‌اش به نام «پایداری حافظه» شهرت داشته باشد.سالوادور دالی نقاش سوررئالیست شگفت انگیز اسپانیای با مارسین همراه باشید سالوادور دالی در ۱۱ می سال ۱۹۰۴ در شهر فیگِرِس (Figueres) اسپانیا متولد شد. سالوادور دالی نقاش سوررئالیست شگفت انگیز […]

enemad