آشنایی با دنیای صنایع دستی اصفهان

آشنایی با دنیای صنایع دستی اصفهان آشنایی با دنیای صنایع دستی اصفهان صنايع دستی اصفهان در طول قرن های متمادی به عنوان نماينده هنر اصيل قوم ايرانی در جهان معرفی شده است. از اين رو میتوان اصفهان را مهد صنايع دستی ايران نامید. چرا كه ويژگی های فكری و روانی صنعتگر اصفهانی مانند ذوق، هنر، […]

معرفی ۷ صنایع دستی برتر ایران

معرفی ۷ صنایع دستی برتر ایران معرفی ۷ صنایع دستی برتر ایران هویت هر کشوری را می توان در لا به لای فرهنگ و تاریخ آن تمدن کهن یافت، و این هویت بخشی از یک داستان باستانی از ارتباطات هنر و تمدن انسان های آن منطقه را بیان می کند.ایران با دارا بودن تمدنی فاخر […]

enemad