میکل آنژنابغه رنسانس ایتالیا

میکل آنژنابغه رنسانس ایتالیا   میکل آنژنابغه رنسانس ایتالیا هر کسی از هنرمند گرفته تا مردم عادی حتماً تا کنون نام میکل آنژ را شنیده است. این هنرمند نابغه دوران رنسانس ایتالیا از ستون‌های مهم تاریخ هنر به شمار می‌رود. میکل آنژ بدون شک یکی از الهام بخش‌ترین و با استعدادترین هنرمندان در تاریخ مدرن است. در طی […]

enemad
بستن
مقایسه