همه چیز درباره فیروزه کوبی

همه چیز درباره فیروزه کوبی سنگ فیروزه فیروزه یکی از سنگ های قیمتی میباشد که از عهد باستان در ایران شناخته شده است. همه چیز درباره فیروزه کوبی سنگ فیروزه یک ماده معدنی آبی تا خاکستری_سبز است که حاوی آلومینیوم فسفات مس است. این ماده معدنی یک فسفات آهکی از آلومینیوم است که شامل یک […]

آشنایی با دنیای صنایع دستی اصفهان

آشنایی با دنیای صنایع دستی اصفهان آشنایی با دنیای صنایع دستی اصفهان صنايع دستی اصفهان در طول قرن های متمادی به عنوان نماينده هنر اصيل قوم ايرانی در جهان معرفی شده است. از اين رو میتوان اصفهان را مهد صنايع دستی ايران نامید. چرا كه ويژگی های فكری و روانی صنعتگر اصفهانی مانند ذوق، هنر، […]

enemad