هنر انتزاعی یا آبستره

هنر انتزاعی یا آبستره یک اثر انتزاعی یا آبستره نقاشی‌ یا مجسمه‌ای است که هیچ شخص، مکان یا شیئى در دنیای طبیعی (حتى اغراق شده و از فرم خارج شده) را به تصویر نکشیده باشد. بدین شکل، عنوان اثر دقیقا همان چیزی است که می‌بینید: رنگ، فرم، اثر قلم‌مو، اندازه، مقیاس و در بعضی‌ موارد روند انجام […]

enemad