مجسمه سازی مدرن

مجسمه سازی مدرن مجسمه سازی هنری قدیمی است که ریشه در سنت دارد. وجود مجسمه های قدیمی از قرن ها پیش گواهی بر این مدعاست. در روم باستان و مصر قدیم مجسمه هایی کوچک و بزرگ ساخته می شد که از نظر سیاسی و مذهبی دارای ارزش بودند. در کاوش های باستان شناسی ایران نیز مجسمه […]

مجسمه سازی زیبا و حیرت انگیز با نوک مداد [siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget] یک هنرمند روسی و مجسمه ساز به نام Salavat Fidai دارای استعداد منحصر به فرد در مجسمه سازی های کوچک است که از نوک مداد استفاده می کنند به جای طراحی با آنها. او به هر جزئیات کوچکی توجه می کند و شاهکارهای کوچک […]