مردانی که دنیای مد و فشن را تغییر دادند

مردانی که دنیای مد و فشن را تغییر دادند صنعت مد و فشن یکی از مهم‌ترین نماینده تغییرات و روند سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است که طراحان بزرگی نقش مهمی را در این روند ایفا کرده‌اند. اگرچه در گذشته طراحی لباس زنانه اهمیت بیشتری داشت، مردانی که دنیای مد و فشن را تغییر دادند اما امروزه […]

enemad