آشنایی با صنایع دستی شیراز

آشنایی با صنایع دستی شیراز در این مطلب به معرفی تعدادی از صنایع دستی شهر شیراز می پردازیم. مینیاتور هنر مینیاتور نوعی نقاشی با بیشترین حد ظرافت است که در آن خطوط در نهایت نازکی ترسیم می شوند. آشنایی با صنایع دستی شیراز  مینیاتور در لغت به معنی کوچکتر نشان دادن است. این کلمه در […]

آشنایی با نقاشی های مینیاتور

آشنایی با نقاشی های مینیاتور مینیاتور به چه معناست؟ مینیاتور در لغت به معنی کوچکتر نشان دادن است. این کلمه در اصل یک لغت خارجی است (minium) و نیمه ی اول قرن حاضر در زبان فارسی امروز مصطلح گردید که در معنای واقعی، به مینیاتورهای ایرانی یا کشورهای دیگر منحصر نمی شود؛ بلکه هر شیئ […]

enemad