نقاشی مینیاتور ایرانی و تصاویری از شاهکارهای نقاشی مینیاتور

نقاشی مینیاتور ایرانی و تصاویری از شاهکارهای نقاشی مینیاتور نقاشی مینیاتور  نقاشی مینیاتور از جمله هنرهایی است که قابلیت به تصویر درآوردن تمامی طبیعت را در قالبی کوچک دارد. مکاتب نقاشی مینیاتورهای ایرانی، از اولین قرون بعد از اسلام آغاز شده است. شیوه های نقاشی مینیاتور در ایران بسیار متنوع است. هر یک از استادان […]

enemad
بستن
مقایسه