همه چیز درباره ورشو سازی ورشو سازی چیست؟ همه چیز درباره ورشو سازی ورشوسازی یا قلمزنی ورشو، هنر و صنعت تولید اشیای فلزی با استفاده از آلیاژ ورشو است. حرفه ورشوسازی در دوره قاجار و پهلوی در برخی شهرهای ایران رواج داشته‌ است و امروزه نیز کارگاه‌های تولید ورشو به صورت محدود در بروجرد فعال […]