پل سزان نقاش مدرن فرانسوی   پل سزان نقاش مدرن فرانسوی شاخص کشور فرانسه بود که روی هنرمندان و جنبش‌های هنری قرن بیستم مانند کوبیسم تاثیر زیادی داشت. پل سزان در ۱۹ ژانویه سال ۱۸۳۹ در فرانسه به دنیا آمد. این نقاش فرانسوی یکی از بزرگ‌ترین هنرمندان پست امپرسیونیسم بود که کارها و ایده‌هایش روی توسعه […]