استفاده از چاقوی کوچک   به منظور ایجاد شاهکارهای واقعی، شما همیشه نباید ابزار فوق العاده گرانبهایی داشته باشید. Masayo Fukuda هنرمند ژاپنی بیش از 25 سال با استفاده از یک چاقوی کوچک، کاغذ و یک چراغ قوه استفاده کرده است. با کمک این ابزارها او مجموعه ای کامل از موجودات زیر آب که به […]

enemad