تاثیر سبک گرانچ در مد   گرانج سبکی شناخته شده در بین نوجوانان سبک گرانج در بین دهه ی ۸۰ و ۹۰ میلادی در بین نوجوانان آمریکای شمالی دیده شد. پدر این سبک نیل یانگ بود.تاثیر سبک گرانچ در مد گرو ههایی مثل نیروانا Smashing Pumpkins و Sound Garden بر روی این مد تاثیر خود […]

چگونه به سبک گرانج لباس بپوشیم گرانج را درست انتخاب کنیم سبک گرانج از دهه ۹۰ جسورانه و قوی، دوباره زنده می شود.با این هدف که مدت زیادی بماند و یک مد جدید ایجاد کند. چگونه به سبک گرانج لباس بپوشیم نا گفته نماند که مد گرانج این روزها خیلی محبوب شده است که حتی […]

enemad