نظریه گشتالت در عکاسی خیابانی نظریه های گشتالت (Gestalt) توسط روانشناسان آلمانی در دهه ۱۹۲۰ به رهبری ماکس ورتایمر با این باور که ذهن از گرایش های خودسازماندهی برای شکل دادن به یک «دید کلی جهانی» استفاده می کند، ایجاد شدند.نظریه گشتالت در عکاسی خیابانی با ما همراه باشید این نظریه ها تلاش می کنند […]

enemad