گوستاو کوربه؛ یک نقاشی و یک نامه

گوستاو کوربه؛ یک نقاشی و یک نامه   گوستاو کوربه(Gustave Courbet) نقاش معروف، در سال ۱۸۱۹ «اورنان» نزدیک مرز سویس زاده شد. وی در سال ۱۸۴۰ به پاریس آمد و از پیش خود نقاشی را آموخت.گوستاو کوربه؛ یک نقاشی و یک نامه به اعتقاد وی هنر نقاشی فقط می توانست شامل شبیه سازی از اشیاء مریی و […]

enemad