سه یادداشت بر سه پرتره‌ی رامبراند

سه یادداشت بر سه پرتره‌ی رامبراند یادداشت اول عناصری که در این اثر دیده می‌شوند: رامبراند جوان در سمت چپ اثر و رو به بوم نقاشی‌اش، نگاه خیره‌ی رامبراند به مای مخاطب، میزی که پشت‌اش قرار دارد و روی آن بطری‌هایی که احتمالاً حاوی روغن بزرک یا حلالی دیگر است، تخته‌سنگی که کنار میز است […]

enemad