آشنایی با هنر تکه چسبانی یا کلاژ

آشنایی با هنر تکه چسبانی یا کلاژ کلاژ (collage) چیست؟ هنر کلاژ یا تکه چسبانی، یک فرم هنری است که به دنباله تحول هنری دادائیسم (دادا) معرفی گردید. آشنایی با هنر تکه چسبانی یا کلاژ اسم این هنر از کلمه فرانسوی (coller) به معنای چسباندن برگرفته شده است. این هنر اوایل قرن بیستم میلادی خلق […]